VD TỐT (5lit) – Tốt đất – Tốt rễ – Tốt lá – Tốt trái – Tốt năng suất – Tốt giá thành – Tốt chi phí

  • Tăng độ mùn hóa đất, cải tạo đất tơi xốp, chống thoái hóa đất.
  • Kích ra rễ cực mạnh, rễ tơ bung trắng xóa, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.
  • Dưỡng chồi mập mạp, lá xanh dày, quang hợp cực mạnh.
  • Thúc trái lớn, đặt ruột, nặng ký, chín con tép vàng óng ánh, năng suất cao.
  • Cây sung khỏe, tăng sức đề kháng với thời tiết bất lợi và sâu bệnh hại.
  • Gia tăng hấp thu dinh dưỡng, tiết kiệm 20 – 30% chi phí phân bón.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube