MAGIE KẼM (500g) – Lá xanh dày, quang hợp mạnh, chống bạc lá, tóp đọt

  • Thúc cây sinh trưởng mạnh, phát triển bộ lá sum xuê.
  • Bản lá dày, lá cực xanh, quang hợp mạnh.
  • Tăng khả năng đậu trái, thúc trái lớn nhanh.
  • Khắc phục hiện tượng vàng bạc lá non, xoăn ngọn, tóp đọt.
  • Tăng sức đề kháng với hạn hán và sâu bệnh hại.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube