NPK 9-6-3 (5kg) – Rễ khỏe, cây sung, thúc cây sinh trưởng nhanh

Sản phẩm được ly trích từ nguồn khoáng sinh học, cực tốt cho đất, khỏe cây, giúp:

  • Cải tạo đất tơi xốp, tạo lông hút dày đặc, hút dinh dưỡng triệt để.
  • Thúc cây bung đọt mạnh, đồng loạt, đâm chồi mập khỏe.
  • Dưỡng lá xanh mướt, tán lá sum xuê, quang hợp cực mạnh.
  • Cây sung khỏe, nuôi trái giỏi, trái lớn nhanh, chắc ruột nặng ký.
  • Hạn chế hiện tượng ngủ ngày, khô cành, khô đen trái, chết ngược cây.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube