NANO BẠC (500ml) – Chất lượng tuyệt đối, hiệu quả vô đối

  • Chống ngộ độc nitrite, giảm thiếu dinh dưỡng Mo, chuyển hóa dinh dưỡng hữu cơ.
  • Cây khỏe tăng sức chống chịu với các yếu tố bất lợi (môi trường, bệnh hại,…) tấn công gây hại.
  • Hiệu quả cực cao trên cây có triệu chứng nhiễm bệnh bề mặt (thán thư, mốc tắng, nấm hồng,…).

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube