BUD STRONG (500ml) – Bung chồi mập, lá xanh dày

Công nghệ MicroCarbon giúp cây:

  • Tạo phức sinh học hâp sthu dinh dưỡng nhanh.
  • Bung chồi mạnh, phát chồi mạnh.
  • Lá xanh dày, chống chịu bệnh hại.
  • Kích trái non phát triển mạnh.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube