KÍCH ĐỌT BUNG CÀNH (25ml) – Đọt mập, lá dày xanh mướt

  • Thúc cây bung đọt mạnh.
  • Đâm chồi, đẻ nhánh nhiều.
  • Đọt mập, khỏe, lá xanh dày.
  • Tăng chống chịu với điều kiện bất lợi.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube