RA RỄ ĐẺ NHÁNH LÚA (25ml) – Thúc cây bung rễ mạnh, thúc lúa đẻ nhánh sớm, nở bụi nhanh

  • Kích bộ rễ phát triển mạnh, hấp thu dinh dưỡng nhanh.
  • Tăng sức đẻ nhánh hữu hiệu, cây cứng cáp, chống đổ ngã.
  • Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi và bệnh hại.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube