CAN DÙ XANH (5 Lít) – Sung cây, tốt đất, lớn trái, trúng

  • Tăng độ phì cho đất và cải tạo đất tơi xốp, chống thoái hóa đất.
  • Cây sung, ra rễ mạnh, rễ tơ bung trắng xóa.
  • Thúc bung chồi và kéo bông mạnh, chồi mập khỏe, lá lớn xanh dày.
  • Trái lớn thấy rõ, chắc ruột, nặng ký.
  • Tăng cường sức đề kháng cho cây, kéo dài chu kỳ khai thác.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube