BIODU (500ml) – Lớn trái căng cơm sầu riêng

  • Lớn trái cực nhanh, gai nở đều, nặng ký
  • Dày múi, mịn cơm, vị ngọt bùi
  • Khắc phục sượng múi, cứng cơm, nhão cơm
  • Chống rụng, giật méo trái, nứt trái, tù gai
  • Xanh trái, bóng trái.

 

 

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube