FULVIC PLUS (500ml) – Chuyên gia nuôi trái, lớn trái, bóng da, nặng ký

  • Thúc trái lớn nhanh, chắc ruột, đậm đà vị tự nhiên.
  • Dưỡng da trái sáng bóng, lên màu đẹp, thương lái ưng ý ngay.
  • Giúp lúa vào gạo nhanh, chắc hạt, nặng ký.
  • Nuôi củ chắc, chống vặn vẹo củ.
  • Hạ phèn, giải độc hữu cơ, tăng khả năng chống chịu khô hạn, sương muối, rét lạnh.
  • Thúc ra rễ mạnh, cây sung mãn, năng suất cực cao.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube