DƯỠNG BÔNG ĐẬU TRÁI (500ml) Phát hoa sáng khỏe – Thụ phấn mạnh – Chống khô, rụng hoa

  • Dưỡng phát bông sáng, hoa khỏe, thụ phấn mạnh, tăng sức sống hạt phấn.
  • Tăng đậu trái, cuống trái dai chắc.
  • Tăng sức chống chiệu điều kiện bất lợi, chống khô, đen và rụng bông.
  • Năng suất cao, hiệu quả kinh tế vượt trội.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube