RA HOA CCM (500ml) – Vọt hoa, kéo hoa đồng loạt

  • Phá miên trạng nghỉ của mầm hoa cây có múi.
  • Bật mầm mạnh, mầm gạo nhú đồng loạt.
  • Kéo vọt hoa nhanh, chồi hoa mập, hoa sáng và khỏe.
  • Khắc phục tình trạng nghẹn hoa, ra hoa cách niên.
  • An toàn cho lá và trái, hiệu quả cao.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube