ANTI DROP (500ml) – Không lo rụng trái

  • Nuôi hạt phấn, kéo dài ống phấn từ đó tăng khả năng thụ phấn, tăng đậu trái.
  • Tăng liên kết tầng rời giữa các đài hoa và cuống hoa, giữa trái và cuống trái giúp ngăn chặn việc tạo tầng rời, giúp hạn chết rụng hoa và rụng trái.
  • Giúp cuống trái dai chắc, to khoẻ.
  • Thúc đẩy hình thành pectatcanxi là chất kết dính giữa các tế bào chống nứt trái, nứt dọc cuống.
  • Tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube