VD 10-60-10+TE (1kg) – Phân hóa mầm hoa sung khỏe, kích bung hoa mạnh, trổ đồng loạt

  • Xúc tiến quá trình chuyển đổi sinh lý ra hoa cho cây.
  • Kích thích phân hóa mầm hoa nhanh, tạo mầm hoa nhiều.
  • Bung hoa mạnh, trổ đồng loạt, trổ thoát, hoa mập, sáng khỏe.
  • Chống hiện tượng nghẹn hoa, chai đọt, hoa ra lọt sọt.
  • Chuyên dùng xử lý ra hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube