MASTER GREEN (25kg) – Phân bón hữu cơ, hiệu quả cho đất, sức bật cho cây

  • Xanh cây. Năng suất cao.
  • Giảm bệnh tật, tăng tuổi thọ.
  • Xốp đất, ngôi nhà cho Trichoderma sinh sống, đêm lại sức sống mãnh liệt cho cây trồng.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube