VD 30-10-10 (500g) – Đẻ nhánh khỏe, bật chồi nhanh, lá xanh dày

+ Thúc đâm chồi mạnh, đẻ nhánh nhiều
+ Cơi đọt khỏe, đọt mập, lá xanh dày
+ Trái lớn nhanh, chắc ruột, nặng ký
+ Tăng khả năng nhảy củ, thúc củ lớn nhanh

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube