VD 30_10_10 (500g) – Đẻ nhánh khỏe – Bật chồi nhanh – Lá xanh dày

+ Thúc đâm chồi mạnh, đẻ nhánh nhiều
+ Cơi đọt khỏe, đọt mập, lá xanh dày
+ Trái lớn nhanh, chắc ruột, nặng ký
+ Tăng khả năng nhảy củ, thúc củ lớn nhanh

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube