SUPER NUTRI (500ml)-Ra rễ mạnh – Phóng chồi nhanh – Siêu vọt đọt – Tốt cây – Xanh lá, dày lá – Mập đọt

  • Thúc cây đâm chồi đồng loạt, chồi mập, cây khỏe.
  • Xanh cây, dày lá, quang hợp mạnh.
  • Thân cành phát triển mạnh, tăng sinh khối cây.
  • Trái lớn cân đối, chắc ruột, màu sắc trái đồng đều, năng suất cao.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube