SUPER NUTRI (500ml) – Ra rễ mạnh, phóng chồi nhanh, siêu vọt đọt, tốt cây, xanh lá, dày lá, mập đọt

  • Thúc cây đâm chồi đồng loạt, chồi mập, cây khỏe.
  • Xanh cây, dày lá, quang hợp mạnh.
  • Thân cành phát triển mạnh, tăng sinh khối cây.
  • Trái lớn cân đối, chắc ruột, màu sắc trái đồng đều, năng suất cao.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube