VD 19-19-19 (24kg) – Kích ra rễ nhiều, nhú đọt nhanh, lá dày, xanh mượt, trái to, nặng ký, sáng da, bóng trái

  • Dùng cho cây ăn trái ở tất cả các giai đoạn phát triển như cây con (kiến thiết cơ bản), phục hồi sau thu hoạch và nuôi trái, hoặc do nhiễm phèn, cây suy yếu, cây bị vàng lá, thối rễ, ngủ ngày.
  • Tạo hệ đệm cho đất, giúp rễ phát triển, hút nước, hút dinh dưỡng mạnh. Cây nhú đọt mạnh, lá xanh dày, tán lá sum xuê, chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube