CHẶN ĐỌT SẦU RIÊNG (500g) – Ức chế chồi ngọn, dưỡng trái lớn nhanh

  • Ức chế sự phát triển chồi ngọn, khống chế chồi non.
  • Ngăn chặn sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt non và trái.
  • Khắc phục hiện tượng sượng trái.
  • Dưỡng trái phát triển tròn đều, giảm rụng trái, gia tăng năng suất.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube