DƯỠNG BÔNG SẦU RIÊNG (500 ml) – Bông khỏe, tăng sức đậu trái

  • Hoa mập, sáng, cuốn hoa dai chắc, chống rụng bông
  • Hoa khỏe, chống chọi tốt với điều kiện bất lợi (sương muối, rét đậm)
  • Khắc phục hiện tượng đen, khô bông, thui bông
  • Tăng sức sống hạt phấn, tỷ lệ thụ phấn cao, đậu trái tốt

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube