RioDu (24 kg) – Cơm vàng, vỏ mỏng, xanh gai

+ Lớn trái nhanh,neo trái tốt,cuống trái dai chắc

+ Trái nở tròn đều,sửa trái,không méo mó

+ Gai xanh cứng,màu trái đẹp,chống nứt trái

+ Thịt dày,ruột chắc,cơm vàng mịn,múi đều hộc

+ Hạn chế sượng múi,cháy múi,nhạt,nhão cơm

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube