PIKAFOS (500ml) – Chặn đi đọt – Thúc lá già nhanh

Được sản xuất từ Phosphorous cao năng bằng công nghệ MicroCarbon, sản phẩm giúp:

  • Thúc lá già nhanh, tạo mầm hoa sung
  • Chuyển hóa đường mạnh, tăng tinh bột
  • Giảm đi đọt non trong nuôi trái sầu riêng
  • Kích kháng cây khỏe chống nấm bệnh hại.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube