VD 20-20-20 (500g) – Kích ra hoa, chống rụng, thúc lớn trái nhanh

+ Dinh dưỡng ở mức cân đối hấp thụ nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt cho nhiều loại cây trồng ở các giai đoạn khác nhau.

+ Trổ hoa nhiều và đồng loạt.

+ Chống rụng hoa và trái non, tăng tỉ lệ đậu trái.

+ Thúc trái lớn nhanh, to củ, chắc hạt, nặng ký.

+ Sáng da, bóng trái, ngọt trái, màu sắc đẹp.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube