VD SIÊU XANH (28kg) – Trái lớn nhanh, lên màu đẹp, chắc ruột, nặng ký, cây khỏe, trái nhiều, năng suất cao

  • Kích bộ rễ phát triển mạnh lông hút nhiều, tái tạo và phục hồi nhanh sau thu hoạch, sau ngập úng, khô hạn và bệnh hại.
  • Giúp nhú đọt nhiều, đâm chồi mạnh, lá xanh dày quang hợp mạnh.
  • Đậu trái nhiều, trái lớn nhanh, rút ngắn thời gian chăm sóc, nâng cao hiệu quả kinh tế.
  • Tăng phẩm chất trái, vị ngọt ngon, dậy mùi, chắc cơm nặng ký.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube