VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG BACILLUS (500ml) – Hiệu quả cho đất sức bật cho cây

– Cây sung khỏe kháng lại quá trình hại gốc, rễ do môi trường và bệnh hại (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phuytophthora).
– Bảo vệ cây trồng tuyệt đối khi dịch hại tấn công.
– Cây sung mãn, rễ nhiều, cành lá sum xuê.
– Điều hòa, ổn định ra hoa, đậu trái cho cây.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube