DR.PON – Vuốt tai thanh long (500ml)

  • Kéo tai dài, xanh cứng
  • Dày tai, to tai
  • Hạn chế vàng tai, cháy tai

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube