KÉO ĐỌT SẦU RIÊNG (500ml) – Kéo đọt đồng loạt, bật mầm nhanh, chồi mập, cây sung, bộ lá khỏe

  • Kích bật mầm mạnh, bung đọt đồng loạt.
  • Kéo đọt nhanh, đọt vươn dài mập, khỏe.
  • Rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, phục hồi sau thu hoạch, giúp xử lý ra hoa kịp thời vụ.
  • Khắc phục hiện tượng nghẹn đọt, đọt kém phát triển, ra đọt lọt sọt.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube