CAN DÙ XANH (24Kg) – Sung cây – Tốt đất – Lớn trái – Trúng mùa

  • Tăng độ phì cho đất và cải tạo đất tơi xốp, chống thoái hóa đất.
  • Cây sung, ra rễ mạnh, rễ tơ bung trắng xóa.
  • Thúc bung chồi và kéo bông mạnh, chồi mập khỏe, lá lớn xanh dày.
  • Trái lớn thấy rõ, chắc ruột, nặng ký.
  • Tăng cường sức đề kháng cho cây, kéo dài chu kỳ khai thác.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube