SILIC EXTRA (500ml) – Chống mặn, kháng bệnh

+ Ngăn chặn sự xâm nhập của ion Na+, NaCl- nên chống lại nhiễm mặn do nước biển gây ra

+ Tổng hợp nên Lignin của vách tế bào, giúp cây cứng cáp, chống đổ ngã

+ Tổng hợp nên Phenolic chống lại sự xâm nhập của phèn và các kim loại nặng gây hại cho cây

+ Giải độc cây, điều hòa hút nước của rễ và bốc thoát hơi nước của khí khổng

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube