DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG (Phần 2)

PHẢN ỨNG SINH HÓA CÂY TRỒNG

Mỗi nguyên tố dinh dưỡng đóng một vai trò nhất định trong quá trình sinh hóa cây trồng, Chúng có thể hoạt động riêng lẻ hay cơ chế liên kết tạo thành một vòng lặp.

Chất dinh dưỡng bổ sung cho cây trồng đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu. Đồng thời các chất dinh dưỡng cũng tham gia vào các phản ứng sinh hóa tích lũy năng lượng => tổng hợp carbohydrate (đường).

Thực vật thực hiện phản ứng sinh hóa theo môt trình tự nhất định và có thể dự đoán trước. Trình tự sinh hóa thực vật sẽ bắt đầu bằng Boron:

  1. Boron được xem là bàn đạp của chuỗi phản ứng. Tạo áp lực nhựa cây cho phép chất di chuyển lên và xuống trong mạch dẫn và kích hoạt hoạt động của Silicon. Được ví như nguyên liệu để bắt đầu chuỗi phản ứng.
  2. Siliconđược xem là một con đường vận chuyển hiệu quả tất cả các chất dinh dưỡng khác nhau.
  3. Canxi – đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc tế bào. Di chuyển trên con đường Silicon, thu thập và vận chuyển các chất dinh dưỡng theo trình tự nhất định.
  4. Nitơ – là cơ sở của sự hình thành axit amin, protein và sao chép DNA. Khi Nitơ đi vào, tất cả các loại protein, enzyme và hormone được sản xuất, và các quá trình phức tạp khác được thiết lập.
  5. Magie: Khi canxi đến đích, thì quá trình tổng hợp năng lượng. Thực vật làm điều này với chất diệp lục của chúng, chúng ‘bắt’ năng lượng từ mặt trời trong quá trình chúng ta gọi là “quang hợp”. Magie rất cần thiết trong quang hợp và có thể được xem như là nhà máy điện, cho phép chất diệp lục hoạt động.
  6. Phốt pho: Sau khi chất diệp lục tổng hợp năng lượng, năng lượng này cần được sử dụng tốt. Trong quang hợp, ánh sáng, carbon dioxide và nước được sử dụng để sản xuất carbohydrate (đường). Phốt pho đóng một vai trò thiết yếu, vì nó cho phép truyền năng lượng từ chất diệp lục là một nơi để lưu trữ năng lượng trong quá trình quang hợp.
  7. Carbon – dưới dạng Carbon dioxide (CO2), kết hợp với nước, tạo ra carbohydrate (đường) và giải phóng oxy.
  8. Kali: Cuối cùng, các loại đường được sản xuất cần phải tìm đường đến bất cứ nơi nào chúng cần thiết nhất. Kali là phụ     trách vận chuyển đến các cơ quan cần thiết.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube