Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm mạnh

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm nay, qua đó đã làm giảm đáng kể xuất khẩu rau quả nói chung.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022, khi chỉ đạt 261 triệu USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ 2021.

Do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, xuất khẩu rau quả đi tất cả các thị trường trong 2 tháng qua đạt 508 triệu USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn do bị ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới đường bộ phía Bắc.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2022, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phải thực hiện theo Lệnh 248 và Lệnh 249 về quản lý giám sát an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Việc thực hiện các quy định này vẫn còn gặp nhiều trở ngại do hệ thống đăng ký doanh nghiệp nước ngoài trực tuyến của Hải quan Trung Quốc mới vận hành, nên tốc độ truy cập chậm, ngôn ngữ tiếng Trung, giao diện khó theo dõi… Việc phê duyệt mã sản phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc còn chậm và chưa có quy định về thời gian phê duyệt cấp mã số đăng ký doanh nghiệp.

Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn, xu hướng chuyển dịch xuất khẩu mặt hàng rau quả sang các thị trường khác vẫn được duy trì, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu chất lượng cao như: Mỹ đạt 39,4 triệu USD, tăng 68,5%; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 24 triệu USD, tăng 42,1%; Nhật Bản đạt 18,5 triệu USD, tăng 10,2%; Úc đạt 15 triệu USD, tăng 25,2%…

Tỷ trọng xuất khẩu rau quả xuất khẩu sang các thị trường này đều tăng trong 2 tháng đầu năm 2022.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube