VD THẦN DƯỢC (41kg) – Thúc lớn trái, lên lon nhanh, nặng ký, kích bung rễ, phát đọt mạnh, xanh dày lá

  • Thúc tăng kích cỡ trái, cam lên lon nhanh, trái tròn đều, nặng ký.
  • Sáng da bóng trái, con tép vàng mọng nước.
  • Kích bộ rễ phát triển, rễ cám dày đặc.
  • Phát đọt mạnh, đọt mập, lá xanh dày, giúp xử lý ra hoa kịp thời vụ.
  • Hạn chế hiện tượng ngủ ngày, chai trái, sượng trái, trái bị giật vú bò.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube