RA HOA TIÊU (500ml) – Kích vọt hoa nhanh, bung gié đồng loạt, chống nghẹn hoa, chai cựa gà, ra hoa lọt sọt

  • Kéo mầm hoa sung, cựa gà bung mạnh.
  • Kích vọt hoa nhanh, bung gié đồng loạt, đồng đều.
  • Gié hoa dài, hoa mập và sáng, khỏe, tỷ lệ hoa lưỡng tính cao, đậu trái nhiều.
  • Chống nghẹn hoa, chai cựa gà, ra hoa lọt sọt.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube