INDU (500ml) – Chống rụng trái, tăng năng suất

  • Tăng khả năng đậu trái, cuống dai chắc, neo trái tốt
  • Ức chế hình thành tầng rời cuống hoa, cuống trái
  • Hạn chế hiện tượng rụng chuỗi non, khuyết hạt trên chuỗi tiêu, cà phê
  • Trái kết kín chuỗi, hạt mập, sáng chắc
  • Khắc phục hiện tượng khô đen, rụng bông, nứt trái

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube