BO KẼM (500ml) – Phát hoa sáng khỏe, thụ phấn mạnh, chống khô, rụng bông, chống rụng hạt, muối hạt

  • Dưỡng phát bông sáng, hoa khỏe, thụ phấn mạnh, tăng sức sống hạt phấn.
  • Tăng đậu trái, cuống trái dai chắc.
  • Tăng sức chống chịu điều kiện bất lợi, chống khô, đen và rụng bông.
  • Khắc phục hiệu quả tình trạng rụng hạt, muối hạt.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube