XÔ F102 (20Kg) – Tạo mầm hoa, kích ra hoa đồng loạt

– Đẩy nhanh quá trình già lá, tạo mầm hoa

– Kích thích ra hoa đồng loạt, khỏe sáng

– Tăng khả năng thụ phấn, đậu trái

– Tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube