RƯỚC BÔNG (500ml) – Kéo bông nhanh, bung bông đồng loạt

– Kéo bông vọt nhanh, đồng loạt, chống nghẹn bông.

– Bông sáng, mập, cuống bông dai chắc.

– Giảm hiện tượng khô bông, thui bông.

– Tăng đậu trái, chống rụng bông và trái non.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube