KING FULVIC (50ml) – Búp to, trái phì, tai xanh, bóng da, màu trái đẹp, hạn chế mắc võng, ghẻ trái

Sản phẩm giúp cây Thanh Long hấp thu dinh dưỡng mạnh, nụ búp to, tráo lớn nhanh, trái bóng mẩy, lên màu trái chín đỏ đẹp, giữ tai xanh, nặng ký. Đặc biệt dùng 2 – 3 lần vào giai đoạn lớn trái để tẩy sạch mắc võng, ghẻ trái.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube