HONEY BO (500ml) – Sáng bông, trĩu quả

  • Tăng cường thụ phấn, kích trội hột nhanh.
  • Tăng tỷ lệ trái cơi, tăng đậu trái.
  • Chống rụng hoa, chống rụng trái non.
  • Chống xoăn lá, tóp đọt, thối đít trái.
  • Rửa bông, rửa hoa nhờ Canxi, Đồng,…

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube