TOP Thông báo
Click xem danh mục menuMenu

Thông báo thay đổi bộ nhận dạng thương hiệu

Untitled 1Tháng 1/2015, VI DAN tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu nhằm đánh dấu quá trình đổi mới hình ảnh của mình. Chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ rằng sẽ đem lại những giá trị thiết thực hơn nữa cho khách hàng và bà con nông dân. Đây được xem là cột mốc quan trọng nhất trong suốt chặng đường hoạt động và phát triển của Tổng công ty VI DAN.