PHÂN TÍM (100ml) – Phì trái cực mạnh

  • Kích thích cây sinh trưởng nhanh, búng đọt mạnh, ra rễ nhiều.
  • Trái lớn nhanh, nặng ký, vỏ trái bóng đẹp.
  • Tăng năng suất và chất lượng trái.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube