LÂN ĐỎ (1kg) – Tạo mầm hoa chắc chắn, chống nghẹn hoa, ra hoa lọt sọt, kích ra rễ cực mạnh

  • Xúc tiến quá trình chuyển đổi sinh lý ra hoa cho cây.
  • Tạo mầm hoa chắc chắn, thúc bung hoa đồng loạt, phát hoa dài mập.
  • Khắc phục tình trạng ngặn hoa, ra hoa lọt sọt, ra hoa cách niên.
  • Ra rễ mạnh, hạ phèn, giải độc hữu cơ. Tăng tuổi thọ cây trồng, kéo dài chu kỳ khai thác trái.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube