ĐÁNG ĐỒNG TIỀN (1kg) – Ra rễ cực nhanh, cây cực sung, lá dày xanh mượt, phóng tược cực mạnh

  • Ra rễ cực mạnh, nhú đọt, đâm chồi cực mạnh.
  • Chống nghẹn đọt, nghẹn cành, thui đọt.
  • Dày lá, xanh mượt, lá mọc thẳng đứng để hứng ánh sáng trọn vẹn giúp tăng quang hợp tuyệt đối, giúp cây tổng hợp chất hữu cơ đạt hiệu suất 100%.
  • Siêu cứng cây, chống đỗ ngã, kháng sâu đục thân, mọt đục cành.
  • Khắc phục hiện tượng lép, sượng, muối trái, thâm đen ruột.
  • Cây khỏe kháng nứt thân, xì mủ, vàng lá.
  • Giúp cây lấy lại sức sau thời kỳ thu hoạch, bệnh hại, ngập úng.
  • Hạ phèn cực hay, giải độc hữu cơ, cải tạo đất, chống đen rễ.
  • Năng suất cực cao, khác biệt thấy liền.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube