BUDO Extract (500 ml) – Cơi đọt khỏe, lá xanh dày

  • Cung cấp dinh dưỡng hữu cơ, kích bật chồi nhanh, bung đọt mạnh
  • Đọt mập, khỏe, lá xanh dày
  • Khắc phục hiện tượng chết ngược trên sầu riêng
  • Hạn chế ra đọt lọt sọt, khô đọt non
  • Phục hồi nhanh sau thu hoạch,hạn chế suy yếu và sâu bệnh

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube