Anti-F (500ml) Cú đấm kép, khô nhanh xì mủ

Chống thiếu Đồng, Lân, Canxi, Vàng lá, Đốm lá, thối rễ,…

Công nghệ Double Cu giúp cho:

  • Khô nhanh xì mủ, liền da nhanh.
  • Kích kháng khỏe cây.
  • Không có dư lượng thuốc BVTV.
  • Rửa vườn, tăng sức cho cây kháng bệnh.

Liên hệ đặt hàng

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube