TOP Lĩnh vực hoạt động
Click xem danh mục menuMenu

Lĩnh vực hoạt động

Tổng công ty VI DAN được cấp phép hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sau:

linhvuchoatdong1

Tổng công ty VI DAN luôn định vị thương hiệu bằng cam kết về trách nhiệm và chất lượng trên từng sản phẩm. Bởi, chất lượng được tạo nên từ giá trị phẩm chất và chính nó làm nên sự thịnh vượng. Hiện tại, Tổng công ty VI DAN đang sản xuất và cung ứng trên 110 sản phẩm bao gồm các loại phân bón gốc, phân bón lá, phân vi sinh, chất kích thích sinh trưởng và chất bảo vệ thực vật phù hợp với từng loại cây trồng ở từng vùng sinh thái khác nhau.

Tất cả các dòng sản phẩm của Tổng công ty VI DAN đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu ngoại nhập, đóng gói theo dây chuyền trang thiết bị - công nghệ hiện đại và quy trình kiểm tra khép kín nhằm đảm bảo sản phẩm đầu ra luôn đạt chất lượng cao nhất.

 

Thông tin liên quan