TOP THAM QUAN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 2019
Click xem danh mục menuMenu

THAM QUAN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 2019

Được tổ chức thường niên từ năm 2014. Đến nay, Công ty đã đưa các nhân viên có thành tích tốt và công hiến cho Công ty đến các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hông Kông, Malaysia, Singapore, Du Bai, Thái Lan. Năm 2019 Công ty tổ chức cho anh chị em có thành tích hoạt động xuất sắc năm 2019 đên tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trấn nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt có tham quan địa điểm quay bộ phim Tây Du Ký – 1986.

 

Hình ảnh tại Trung Quốc:

ng 1

 

ng 2

 

ng 3

 

ng 4

 

ng 5

 

ng 6