TOP ViDan Quy trình bón phân cho cây Thanh long
Click xem danh mục menuMenu

ViDan Quy trình bón phân cho cây Thanh long

I. Năm thứ nhất (KTCB)

Khoảng 1 tháng sau khi trồng (cây đã bén rễ) thì bắt đầu bổ sung dinh dưỡng.

- Bón 50 - 100g NPK 20-20-15 + 30g VD ĐÁNG ĐỒNG TIỀN/trụ, bón khoảng 8 lần/năm. Rải phân quanh gốc, tủ rơm và tưới nước. Bổ sung 500ml VD ROOT 101 + 500ml Can VD DÙ XANH/ 400 lít nước, tưới định kỳ 20-30 ngày/lần giúp kích rễ, cải tạo đất, cành xanh dày.

- Phân hữu cơ: bón khoảng 10 - 15kg phân chuồng ủ hoai/lần hoặc 500g hữu cơ VD MASTER GREEN + 30g VD TRICHODERMA/lần. Bón 2 lần/năm, bón vào đầu và cuối mùa mưa.

II. Năm thứ hai (KTCB)

- Phân hữu cơ : bón 15 - 20kg phân chuồng ủ hoai/lần hoặc 1kg hữu cơ VD MASTER GREEN + 30g TRICHODERMA/trụ. Bón 2 lần/năm, bón vào đầu và cuối mùa mưa.

- Bón 150 - 200g NPK 20-20-15/lần + 30g VD ĐÁNG ĐỒNG TIỀN/trụ, bón khoảng 8 lần/năm. Có thể kết hợp thêm 20g VD MAGIÊ KẼM/trụ, sử dụng từ 2 - 3 lần/năm giúp xanh cành, cành cứng cáp. Bổ sung 1 lít VD ROOT 101 + 1 lít Can VD DÙ XANH/ 400 lít nước, tưới định kỳ 20-30 ngày/lần.

II. Giai đoạn kinh doanh

- Vôi: bón 0,5 - 1 kg/trụ (hoặc dùng VD TINH VÔI 20g/trụ), rải quanh trụ sau khi thu hoạch vụ chính (khoảng tháng 10 - 11 dương lịch, sau khi cắt tỉa cành).

- Phân hữu cơ và Lân: bón 500g phân lân + 1 kg hữu cơ VD MASTER GREEN/trụ. Bón 2 lần/năm, bón vào đầu và cuối mùa mưa.

  • Bón phân sau thu hoạch và ra hoa tự nhiên

-      Sau khi thu hoạch, bón 300 - 400g NPK 20-20-15/trụ, bón cách nhau 1 - 1,5 tháng/lần. Hoặc tưới gốc 1kg VD 20-20-15 + 500ml ROOT 101/200 lít nước, tưới kích rễ, phục hồi nhanh chóng.

-      Thanh long ra hoa tự nhiên từ tháng 3 DL và kéo dài tới khoảng tháng 10 DL, rộ nhất từ tháng 5DL tới tháng 8DL. Trong thời kỳ ra hoa nuôi quả, mỗi tháng bón 1 lần, dùng các loại phân có tỉ lệ N và K cao, lân thấp như NPK 22-10-24 + TE, NPK 18-10-18, lượng phân bón từ 300 - 400g NPK + 30g ĐỒNG TIỀN VÀNG/trụ.

  • Bón phân khi xử lý ra hoa nghịch vụ

Thời gian thắp sáng liên tục từ 15-20 đêm tùy theo mùa và điều kiện thời tiết, lúc ngày ngắn trời lạnh thì phải thắp nhiều đêm hơn lúc ngày dài, thời gian thắp đèn từ 7-10 giờ/đêm, trung bình khoảng 8h/đêm. Sau khi ngưng thắp đèn 4 - 7 ngày thì nụ hoa sẽ xuất hiện. Thời gian từ khi xuất hiện nụ tới khi hoa tàn khoảng 20-21 ngày, sau đó cần từ 25 - 28 ngày để trái phát triển. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, có thể chong đèn xử lý ra hoa nghịch từ 2 - 3 vụ.

-      Lần 1: Sau khi cắt tỉa cành thu hoạch chính vụ, bón 200 - 300g NPK 20-20-15 + 30g ĐÁNG ĐỒNG TIỀN/trụ thúc các đợt cành nhằm xử lý ra hoa mùa nghịch.

-      Lần 2: Trước khi chong đèn 7-10 ngày, dùng 200g NPK 15-15-15 + 100g KCl + 300g Super Lân + 30g LÂN 86/trụ giúp cây phân hóa mầm hoa.

-      Lần 3: Sau khi rút râu, bón 200 - 300g NPK 22-10-14 (hoặc phân NPK có tỷ lệ đạm và kali cao) + 30g ĐÁNG ĐỒNG TIÊN/trụ.

-      Lần 4, 5, 6 theo nhịp độ nuôi trái (khoảng 7 - 10 ngày/lần): bón 300 - 400g NPK 15-15-15 + 30g ĐỒNG TIỀN VÀNG/trụ.

Từ giai đoạn búp trở đi kết hợp tưới 1 lít can VD DÙ XANH/200 lít nước, dùng định kỳ 7-10 ngày/lần.

96221c8e56e4afbaf6f5

Kỹ thuật ViDan tại vườn

* Phun:

- Dưỡng búp (7 ngày tuổi, 14 ngày tuổi) : 10ml VD ROCKET 4h +25ml VD BOCAFOOD/16 lít nước

- Lấy 3 tai đầu (sáng phun tối trổ): 20ml VD ROCKET 4h +25ml VD BOCAFOOD/16 lít nước

- Thúc lớn trái: 10mlVD PHÂN TÍM (phun trong giai đoạn từ sau khi rút râu đến 15 ngày), 25g VD KING AMIFU , 25g VD KING FULVIC/16 lít nước

- Vuốt xanh tai: VD DR PON (dùng trực tiếp, vuốt không cần xả)

- Thúc dày vỏ, dày tai: 25ml VD CANXI/16 lít nước

- Thúc nặng trái, chín đều, đẹp màu: 20g KALI ĐEN/16 lít nước,

- Căng trái: VD ROCKET 4h 10ml/16 lít nước

Kỹ thuật nông nghiệp ViDan