TOP Lúa và cây lương thực
Click xem danh mục menuMenu

Vĩnh Phúc trồng ngô biến đổi gen: Hào hứng với những sự vượt trội

ngo bien doi genNgay trong vụ đông xuân đầu tiên áp dụng giống ngô biến đổi gen (BĐG), tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành trồng đồng loạt tới 150ha các giống ngô này. Bước đầu cho thấy, các giống ngô BĐG phát triển vượt trội so với các giống ngô thông thường.