TOP VIDAN_QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA CHANH TẬP TRUNG
Click xem danh mục menuMenu

VIDAN_QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA CHANH TẬP TRUNG

vĐỢT 1 (Giai đoạn lá lụa, cơi đọt được 20-25 ngày tuổi) Phun tạo mầm

- Dưới gốc: Rải Super Lân + KCl theo tỷ lệ 3:1, bổ sung 30g VD LÂN 86/gốc để tăng hiệu quả làm già lá và tạo mầm hoa.

- Phun qua lá: 1kg VD LÂN 86/440 lít nước phun ướt đều bề mặt lá. Trường hợp cây sung, phun VD LÂN 86 lại lần thứ 2 cách lần 1 khoảng 3 - 4 ngày giúp lá già nhanh chóng.

Lưu ý: LÂN 86 không kết hợp với các dòng sản phẩm thuốc trừ sâu và trừ bệnh, có thể kết hợp với 500g VD MKP hoặc 500g VD 10-60-10 để tăng hiệu quả.

     Trường hợp không xử lý rụng lá mà chỉ cắt nước, thì sau khi cắt nước khoảng 10 ngày, rải gốc 30g VD LÂN 86/gốc sau đó tưới nước nhẹ hoặc phun qua lá với liều 1kg VD LÂN 86/440 lít nước để cây tiếp tục phân hóa mầm hoa.

vĐỢT 2 (Cách ĐỢT 1 khoảng 7 - 10 ngày) Phun ức chế sinh trưởng

- Phun qua lá: Dùng paclobutrazol 15% (liều lượng: gói 1kg thương phẩm 15% pha 200 lít nước) phun ướt đều lá để ức chế sinh trưởng của cây.

Sau khi phun Paclobutrazol 2 - 3 ngày thì ngưng tưới nước, nếu tháo được nước trong mương thì thì càng tốt cho đến khi kích thích ra hoa

hoa chanh 1

vĐỢT 3 (Cách ĐỢT 2 khoảng 5 - 7 ngày) Phun xử lý rụng lá

     Có thể xử lý rụng lá bằng 1 trong các công thức sau (tỷ lệ rụng lá khoảng 30 - 40%) tùy tình trạng sinh trưởng của cây mà gia giảm liều lượng cho thích hợp:

-   Công thức 1: 1kg VD LÂN 86/150 lít nước

-   Công thức 2: 1kg VD PHÁ LÁ/200 lít nước

-   Công thức 3: 500g VD PHÁ LÁ + 10kg phân ure/ 200 lít nước

vĐỢT 4 (Cách ĐỢT 3 khoảng 5 - 7 ngày) Phun kích thích ra hoa

     Sau khi xử lý rụng lá khoảng 7 ngày hoặc cắt nước khoảng 15 - 20 ngày (khi thấy lá cuốn kèn) thì tưới nước mồi từ từ và tưới đẫm vào ngày thứ 3. Khi đất đủ ẩm, dùng 1kg VD ĐÁNG ĐỒNG TIỀN + 5kg DAP tưới hoặc rải cho 30 - 40 gốc.

     Sau khi rải phân khoảng 3 ngày, phun kích thích ra hoa: 500ml VD RA HOA CCM/ 200 lít nước phun lần thứ nhất. Phun lại lần thứ 2 cách lần thứ nhất 4 - 5 ngày, giúp bung hoa đồng loạt.

Kỹ thuật nông nghiệp Vidan